Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 
Klub Pocet hrácov CH08 CH11 CH14 D08 D11 D14 Úcasť hrácov

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -