Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

CVC Prievidza
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Mikula Bruno1000Z-C11141666/6
2. Hudec Benjamin1000Z-C1179444/4
3. Humaj Lukas1000Z-C1136555/5
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -