Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

MS Gorkeho Bardejov
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Jurockova Nelka1000V-D832555/5
2. Radvakova Diana1000V-D84111/1
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -