Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

ZS Ceskoslovenskej armady Presov
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Prestl Richard1000V-C1182333/3
2. Bauer Teodor1000V-C860666/6
3. Bauerova Klara1000V-D85333/3
4. Goga Juraj1000V-C81111/1
5. Lanik Adam1000V-C111111/1
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -