Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

ZS Na Horke Nitra
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Vago Boris1000Z-C1412111/1
2. Racekova Alexandra1000Z-D119111/1
3. Olsansky Matej1000Z-C111111/1
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -