Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Štart GPX

2018-11-05 08:11:07

Oficiálny štart nového ročníka GPX je oneskorený z dôvodu stále prebiehajúcich rokovaní so SŠZ o zmenách nevyhnutných pre rozvoj tejto súťaže. Verím, že všetko uzavrieme najneskôr do polovice novemra 2018. Preto prosím deti, rodičov aj trénerov o trpezlivosť.

Rastislav Diviak

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -