Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Základná časť je za nami!

2016-05-16 18:05:34

Posledných päť turnajov počas minulého víkendu uzavrelo základnú časť 9.ročníka GPX. Spoznali sme mená hráčov, ktorí si vybojovali semifinálové miestenky do Dubnice, do Zákamenného alebo do Humenného. Postupujúci, nezabudnite sa včas prihlásiť usporiadateľovi príslušného semifinále.

Minuloročný rekord 95 turnajov zaradených do GPX sme síce neprekonali, ale aspoň sme ho vyrovnali. Celkový počet hráčov 1346 sa priblížil k rekordnému predminulému ročníku a ten minulý prekonal pomerne výrazne. 

V sobotu 28.5., resp. v nedeľu 29.5. nás čakajú napínavé boje o postup do finále. Priebežný stav prihlásených budú usporiadatelia zverejňovať na chess-results, odkazy na jednotlivé turnaje nájdete v kalendári GPX.

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX

2016-02-21 21:02:33

Semifinále GPX západ, semifinále GPX stred a semifinále GPX východ

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 28. alebo 29. máj 2016 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, medaily a diplomy pre troch najlepších v každej kategórii
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 250,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Finále GPX 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 11. alebo 12. jún 2016 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 400,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje predseda Komisie pre náborové turnaj mládeže Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908/684444.

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 15.3.2016, prihlášky treba poslať elektronicky predsedovi Komisie pre náborové turnaje mládeže.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 20.3.2016. Predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť členovia Komisie pre náborové turnaje mládeže. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním. 

Päťdesiatka je za nami!

2016-02-15 19:02:12

9.ročník Grand prix mládeže má za sebou už 51 odohratých turnajov. Priebežné poradie jednotlivých kategórií už pomaly napovedá, kto má aké ambície. Do konca základnej časti však stále zostáva dosť času, takže aj tí, ktorí boli doteraz menej aktívni, majú stále šancu zabojovať o postup do semifinále.

Doteraz sa na turnajoch zúčastnilo spolu 968 hráčov, takže prekonanie magickej tisícky je už len otázkou krátkeho času. Rekordným turnajom ročníka je zatiaľ žilinský 3.Spektrum chess so 118 účastníkmi. Stovku atakoval aj Mikulášsky turnaj v Považskej Bystrici (98 hráčov) a Zimný turnaj v Prievidzi (94 hráčov).

Vo februári bude program turnajov GPX pokračovať hlavne vo východnej časti Slovenska. 23.2. sa hrá ďalší turnaj Okresnej ligy v Snine, 26.2. sa mladí šachisti zídu v Stropkove a v sobotu 27.2. bude pre šachuchtivých na výber Sabinov, Bijacovce a Čadca.

Verme, že už po týchto turnajoch bude v priebežnom poradí viac ako 1000 mien!

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -