Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Čakajú nás semifinálové boje!

2017-05-23 08:05:04

Základnú časť 10.ročníka GPX uzavreli v sobotu 20.mája turnaje v Brezovej pod Bradlom, v Žiline, v Prešove a v Humennom. Na 94 turnajoch si zahralo 1403 mladých hráčov. 

Prvých 9 hráčov v celkovom poradí každej kategórie si zabezpečilo miestenku do semifinále, ktoré sa odohrá 3.júna v Dubnici nad Váhom, v Čadci a v Humennom. Organizátor semifinále rozhodne o 10.účastníkovi v každom turnaji. Semifinalisti, nezabudnite sa včas prihlásiť!

Z každého semifinálového turnaja postúpia traja najlepší do finále, ktoré sa uskutoční 18.júna v Topoľčanoch. Postup do finále si vybojuje aj štvrtá v poradí semifinále západ v kategórii D11 a štvrtí v poradí semifinále východ v kategóriách C08, C11, C14, D08 a D14.

Portál Šachové tréningy podporil finále GPX!

2017-05-18 19:05:01

Portál www.sachovetreningy.sk je veľmi zaujímavým a originálnym projektom v slovenskom šachu. Jeho tvorcovia ho neustále rozvíjajú a rozhodli sa podporiť finále najväčšej dlhodobej mládežníckej šachovej súťaže na Slovensku. Prví traja hráči z každého finálového turnaja 10.ročníka GPX získajú poukážku na jeden mesiac tréningov cez portál.

Čo spája GPX a portál sachovetreningy.sk ? Určite je to snaha o zlepšenie mládežníckeho šachu na Slovensku, našli by sme aj mnoho ďalších spoločných vecí. Spomenieme jednu zaujímavosť. Cez portál sachovetreningy.sk trénuje aj jedna z našich najväčších nádejí, FM Filip Haring. Vekovo by sa ešte v tomto roku zmestil do GPX, ratingovú hranicu však prekročil už veľmi dávno. V roku 2010 sa Filip stal víťazom GPX do 8 rokov, o rok neskôr skončil na druhom mieste v kategórii do 11 rokov. 

Odkaz na video, v ktorom otec Filipa Haringa hodnotí portál sachovetreningy.sk, nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=YMNdONXOsNI

Poznáme dejiská semifinále a finále

2017-04-21 18:04:50

Po skončení konkurzov sme spoznali organizátorov a miesta záverečných turnajov jubilejného 10.ročníka GPX. Semifinále západ sa uskutoční v Dubnici nad Váhom, semifinále stred v Čadci a semifinále východ v Humennom. Semifinálovým dňom bude prvá júnová sobota 3.6.2017. Finalistov GPX privítame v nedeľu 18.6.2017 v Topoľčanoch.

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX

2017-03-29 10:03:19

Semifinále GPX západ, semifinále GPX stred a semifinále GPX východ

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 3. alebo 4. jún 2017 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, medaily a diplomy pre troch najlepších v každej kategórii
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 250,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-  presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-  podrobnejší popis hracej miestnosti

-  termín konania

-  ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-  názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-  návrh rozhodcov turnaja

-  iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 Finále GPX 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 17. alebo 18. jún 2017 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 400,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-  presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-  podrobnejší popis hracej miestnosti

-  termín konania

-  ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-  názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-  návrh rozhodcov turnaja

-  iné ( propagácia, média, internet, atď.)

Všeobecne:

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje predseda Komisie pre náborové turnaj mládeže Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908/684444.

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 17.4.2017, prihlášky treba poslať elektronicky predsedovi Komisie pre náborové turnaje mládeže.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 22.4.2017. Predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť členovia Komisie pre náborové turnaje mládeže. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním.

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -