Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Čaká nás semifinále

2018-05-24 09:05:29

Základná časť 11.ročníka GPX je za nami a s napätím očakávame semifinálové boje. Do 90 turnajov sa zapojilo rekordných 1420 detí a tí najlepší a najaktívnejší z nich zabojujú v sobotu 2.júna v Skalici, v Čadci a v Bardejove o finálové miestenky.

V kalendári GPX nájdete propozície semifinálových turnajov a pomaly pribúdajú aj odkazy na zoznamy prihlásených. Pripomínam, že právo účasti v semifinále príslušnej oblasti má prvých 9 hráčov z každej kategórie, 10. miesto môže určiť organizátor. Je možné, že to v mnohých prípadoch bude 10.v poradí. Neváhajte zbytočne s prihláškou, aby ste nepremeškali termín. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť semifinále, dajte prosím vedieť organizátorovi, aby mohol osloviť náhradníka. 

Koniec základnej časti

2018-05-19 16:05:55

Základnú časť 11.ročníka GPX dnes uzavreli posledné tri turnaje. Celkové poradie bude známe po započítaní turnajov a kontrole údajov v nedeľu 20.5. doobeda. Prosím, ak by ste potom objavili nejakú chybu, pošlite mi informáciu na adresu rasto.diviak@gmail.com najneskôr do pondelka 21.5. do 16:00. V pondelok večer doriešim prípadné reklamácie a vyhlásim poradie po základnej časti za oficiálne.

Rastislav Diviak

predseda komisie pre náborové turnaje mládeže

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX

2018-03-18 18:03:55

Semifinále GPX západ, semifinále GPX stred a semifinále GPX východ

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 2. alebo 3. jún 2018 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, medaily a diplomy pre troch najlepších v každej kategórii
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 250,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Finále GPX 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 9. alebo 10. jún 2018 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 400,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje predseda Komisie pre náborové turnaj mládeže Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908/684444.

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 8.4.2018, prihlášky treba poslať elektronicky predsedovi Komisie pre náborové turnaje mládeže.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 12.4.2018. Predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť členovia Komisie pre náborové turnaje mládeže. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním.

 

V Senici 18.3.2018                                                                                            Rastislav Diviak

                                                                                                                      predseda komisie                               

Zmena termínu semifinále a posun základnej časti

2018-01-17 10:01:02

Vzhľadom k tomu, že sa v pôvodnom termíne pre semifinále GPX uskutoční v Ružomberku premiérový ročník Majstrovstiev EÚ mládeže v rapid šachu, termín semifinále GPX je zmenený na 2. alebo 3.júna 2018.

Zároveň sme posunuli koniec základnej časti na 20.mája 2018.

Štartujeme 11.ročník

2017-10-02 23:10:53

Grand prix mládeže vstupuje do svojho druhého desaťročia! V sekcii Pravidlá a Kontakty nájdete nový Súťažný poriadok GPX. Najviac sa medzi členmi Komisie pre náborové turnaje mládeže diskutovalo o bodovacom systéme, tesná väčšina sa nakoniec priklonila k zachovaniu doterajšieho bodovania.

Oficiálnym dňom štartu GPX je 1.október 2017. Započítame však aj turnaje odohrané v septembri, ak spĺňajú kritériá. Za prológ nového ročníka môžeme považovať tradičný turnaj Spektrum chess v Žiline. Pomaly ale isto budú v kalendári pribudať ďalšie turnaje.

Želám všetkým hráčom veľa úspechov na turnajoch, rodičom veľa energie a pevné nervy pri sledovaní partií a organizátorom pekné vydarené turnaje s hojnou účasťou!

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -