Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Súťažný poriadok 2016 / 2017

Acrobat PDF format

Pravidlá pre turnaje zaradené do GPX 2016 / 2017

Acrobat PDF format

Štatút komisie pre náborové turnaje mládeže SŠZ 2016 / 2017

Microsoft DOC format

Acrobat PDF format

Zloženie komisie pre náborové turnaje mládeže pre súťažný ročník 2016 / 2017

Microsoft DOC format

Acrobat PDF format

Riaditeľ GPX

Diviak Rastislav

mobil: 0908 684 444

email: rasto.diviak@gmail.com

Webmaster

Búry Rastislav

email: bury.rastislav@gmail.com

Todo list

Možnosť vkladať do kalendára turnaje - zvýraznenie že zatial nie je akceptovaný riaditeľom súťaže

Zvýrazniť možnosť zasielania záverečných správ po turnaji

Zvýrazniť možnosť zasielania záverečných správ po turnaji poprípade uvítania na turnaj

Pridať návod ako organizovať turnaj GPX pre organizátorov, vysvetlenie pojmov z turnajov pre hráčov/rodičov

Vytvorenie mailing listu kde sa budú raz týždenne zasielať všetky informácie

Možnosť vytvoriť sekciu straty a nálezy

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -