Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Sútažný poriadok 2017 / 2018

Acrobat PDF format

Pravidlá pre turnaje zaradené do GPX 2017 / 2018

Acrobat PDF format

Štatút komisie pre náborové turnaje mládeže SŠZ 2017 / 2018

Microsoft DOC format

Acrobat PDF format

Zloženie komisie pre náborové turnaje mládeže pre sútažný rocník 2017 / 2018

Microsoft DOC format

Acrobat PDF format

Riaditel GPX

Diviak Rastislav

mobil: 0908 684 444

email: rasto.diviak@gmail.com

Webmaster

Búry Rastislav

email: bury.rastislav@gmail.com

Todo list

Možnost vkladat do kalendára turnaje - zvýraznenie že zatial nie je akceptovaný riaditelom sútaže

Zvýraznit možnost zasielania záverecných správ po turnaji

Zvýraznit možnost zasielania záverecných správ po turnaji poprípade uvítania na turnaj

Pridat návod ako organizovat turnaj GPX pre organizátorov, vysvetlenie pojmov z turnajov pre hrácov/rodicov

Vytvorenie mailing listu kde sa budú raz týždenne zasielat všetky informácie

Možnost vytvorit sekciu straty a nálezy

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -