Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Štartujeme 11.ročník

2017-10-02 23:10:53

Grand prix mládeže vstupuje do svojho druhého desaťročia! V sekcii Pravidlá a Kontakty nájdete nový Súťažný poriadok GPX. Najviac sa medzi členmi Komisie pre náborové turnaje mládeže diskutovalo o bodovacom systéme, tesná väčšina sa nakoniec priklonila k zachovaniu doterajšieho bodovania.

Oficiálnym dňom štartu GPX je 1.október 2017. Započítame však aj turnaje odohrané v septembri, ak spĺňajú kritériá. Za prológ nového ročníka môžeme považovať tradičný turnaj Spektrum chess v Žiline. Pomaly ale isto budú v kalendári pribudať ďalšie turnaje.

Želám všetkým hráčom veľa úspechov na turnajoch, rodičom veľa energie a pevné nervy pri sledovaní partií a organizátorom pekné vydarené turnaje s hojnou účasťou!

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -