Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Poznáme dejiská semifinále a finále

2017-04-21 18:04:50

Po skončení konkurzov sme spoznali organizátorov a miesta záverečných turnajov jubilejného 10.ročníka GPX. Semifinále západ sa uskutoční v Dubnici nad Váhom, semifinále stred v Čadci a semifinále východ v Humennom. Semifinálovým dňom bude prvá júnová sobota 3.6.2017. Finalistov GPX privítame v nedeľu 18.6.2017 v Topoľčanoch.

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX

2017-03-29 10:03:19

Semifinále GPX západ, semifinále GPX stred a semifinále GPX východ

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 3. alebo 4. jún 2017 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, medaily a diplomy pre troch najlepších v každej kategórii
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 250,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-  presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-  podrobnejší popis hracej miestnosti

-  termín konania

-  ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-  názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-  návrh rozhodcov turnaja

-  iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 Finále GPX 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 17. alebo 18. jún 2017 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 400,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-  presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-  podrobnejší popis hracej miestnosti

-  termín konania

-  ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-  názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-  návrh rozhodcov turnaja

-  iné ( propagácia, média, internet, atď.)

Všeobecne:

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje predseda Komisie pre náborové turnaj mládeže Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908/684444.

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 17.4.2017, prihlášky treba poslať elektronicky predsedovi Komisie pre náborové turnaje mládeže.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 22.4.2017. Predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť členovia Komisie pre náborové turnaje mládeže. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním.

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -