Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 

Spoznali sme finalistov

2016-05-30 19:05:52

Víkendové semifinálové turnaje v Dubnici nad Váhom, v Zákamennom a v Humennom nám dali odpovede na otázku, ktorí hráči si vybojujú právo účasti vo finále. 

Po náročných bojoch, v ktorých bolo treba preukázať poriadnu dávku šachového umenia a niekedy možno rozhodoval aj kúsok športového šťastia, si finálové miestenky vybojovali títo hráči:

C08: Krištof Višváder, Jakub Orgoň, Andrej Sitár, Viliam Čarnecký, Kristián Boba, Adam Kusý, Peter Šichula, Adam Dujava, Lukáš Burdza a Tomáš Polomský

C11: Kristián Rúček, Kamil Belica, Patrik Kuna, Dominik Pecháček, Tomáš Lovčičan, Filip Balvan, Leonard Simon, Gabriel Guľaš, Samuel Čmiľ a Samuel Bučko

C14: Šimon Vereš, Karol Kostelanský, David Petrek, Matej Stauder, Ondrej Franko, Pavol Ruman, Tobiáš Budzák, Jakub Koválik, Oliver Cuker a Nikolas Rybovič

D08: Martina Šošovičková, Hana Horváthová, Karin Novomeská, Karin Kaufmanová, Barbora Obročníková, Valéria Kocurová, Magdaléna Mrmusová, Andrea Tomajková, Barbora Konopová a Nina Hudáková

D11: Jana Šošovičková, Silvia Fajtáková, Lívia Bajzová, Lucia Ševčíková, Stela Kusá, Viktória Obročníková, Natália Ivanecká, Daniela Leňková, Natália Ferenčáková a Vanesa Morongová

D14: Petra Jančovičová, Linda Vojtková, Adela Sobeková, Daniela Ďatelová, Eliška Machovčáková, Lea Psocíková, Bernadeta Gajdošová, Lenka Bidulská, Sofia Šofranková a Ivana Stolárová

9.ročník GPX vyvrcholí finálovým podujatím v sobotu 11.júna v Dražkovciach. Oprávnení účastníci sa prihlasujú do finále najneskôr do 6.júna do 20:00 odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na adresy uvedené v propozíciách. Formulár nájdete v Kalendári GPX v riadku s turnajom Finále GPX-chlapci do 11 rokov. Propozície sú v riadku "chlapci do 8 rokov"

Postupové miesta do finále

2016-05-27 09:05:08

Na základe počtu hráčov, ktorí odohrali v základnej časti aspoň tri turnaje získajú právo postupu do finále prvé štyri hráčky z kategórie D08 v semifinále západ a prví štyria hráči z kategórií C08, C11, C14, D11 a D14 v semifinále východ. Zo všetkých ostatných semifinálových turnajov postupujú do finále prví traja hráči.

Propozície finále nájdete v kalendári GPX pri kategórii chlapcov do 8 rokov. Pri kategórii chlapcov do 11 rokov je tlačivo prihlášky do finále. Prosíme všetkých finalistov, aby pri prihlasovaní vyplnili a poslali usporiadateľovi finále toto tlačivo.

Základná časť je za nami!

2016-05-16 18:05:34

Posledných päť turnajov počas minulého víkendu uzavrelo základnú časť 9.ročníka GPX. Spoznali sme mená hráčov, ktorí si vybojovali semifinálové miestenky do Dubnice, do Zákamenného alebo do Humenného. Postupujúci, nezabudnite sa včas prihlásiť usporiadateľovi príslušného semifinále.

Minuloročný rekord 95 turnajov zaradených do GPX sme síce neprekonali, ale aspoň sme ho vyrovnali. Celkový počet hráčov 1346 sa priblížil k rekordnému predminulému ročníku a ten minulý prekonal pomerne výrazne. 

V sobotu 28.5., resp. v nedeľu 29.5. nás čakajú napínavé boje o postup do finále. Priebežný stav prihlásených budú usporiadatelia zverejňovať na chess-results, odkazy na jednotlivé turnaje nájdete v kalendári GPX.

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX

2016-02-21 21:02:33

Semifinále GPX západ, semifinále GPX stred a semifinále GPX východ

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 28. alebo 29. máj 2016 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, medaily a diplomy pre troch najlepších v každej kategórii
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 250,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Finále GPX 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 11. alebo 12. jún 2016 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 400,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje predseda Komisie pre náborové turnaj mládeže Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908/684444.

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 15.3.2016, prihlášky treba poslať elektronicky predsedovi Komisie pre náborové turnaje mládeže.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 20.3.2016. Predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť členovia Komisie pre náborové turnaje mládeže. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním. 

Päťdesiatka je za nami!

2016-02-15 19:02:12

9.ročník Grand prix mládeže má za sebou už 51 odohratých turnajov. Priebežné poradie jednotlivých kategórií už pomaly napovedá, kto má aké ambície. Do konca základnej časti však stále zostáva dosť času, takže aj tí, ktorí boli doteraz menej aktívni, majú stále šancu zabojovať o postup do semifinále.

Doteraz sa na turnajoch zúčastnilo spolu 968 hráčov, takže prekonanie magickej tisícky je už len otázkou krátkeho času. Rekordným turnajom ročníka je zatiaľ žilinský 3.Spektrum chess so 118 účastníkmi. Stovku atakoval aj Mikulášsky turnaj v Považskej Bystrici (98 hráčov) a Zimný turnaj v Prievidzi (94 hráčov).

Vo februári bude program turnajov GPX pokračovať hlavne vo východnej časti Slovenska. 23.2. sa hrá ďalší turnaj Okresnej ligy v Snine, 26.2. sa mladí šachisti zídu v Stropkove a v sobotu 27.2. bude pre šachuchtivých na výber Sabinov, Bijacovce a Čadca.

Verme, že už po týchto turnajoch bude v priebežnom poradí viac ako 1000 mien!

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -