Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

 
Postup:
  1. Otvor Swiss manager
  2. Otvor menu Rating lists -> Import Rating lists
  3. Otvor zalozku Import Rating lists
  4. Vyber POR Portugal vo volbe 1
  5. Vo volbe 2 zadaj linku http://gpx.jogo.sk/gpx.php
  6. Vo volbe 3 si dajte nazov napr. GPX
  7. Stlac 'Start import'

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -