Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Blíži sa záver základnej časti

2024-05-15 09:05:37

Základná časť 15.ročníka GPX sa skončí v nedeľu 26.5.2024.

Uzávierka kalendára GPX je predĺžená do 15.5.2024, po tomto termíne už žiadny ďalší turnaj do kalendára nezaradím. Dôvodom predĺženia o 3 dni je skutočnosť, že som kvôli pracovnému vyťaženiu nestihol zverejniť pripomenutie pre organizátorov turnajov. Viacerí si termín 12.5. neuvedomili, čo plne chápem, keďže každý z nás má aj veľa iných povinností a organizovanie turnajov nás väčšinou neživí.

Máme záujem, aby bolo turnajov čo najviac a aby mladí hráči mohli nabrať čo najviac skúseností.

Všetky turnaje sú nahraté v kalendári, úderom dnešnej polnoci bude kalendár definitívne uzavretý.

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX 2024

2024-04-16 06:04:43

 

Semifinále západ, semifinále stred a semifinále východ

 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14, GPX+), spolu 7 turnajov, postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

 

       Odporúčané tempo hry 2x10 minút s inkrementom 5s na každý ťah (prípadne 12 min + 3s/ťah)

 • Termín: 8. alebo 9. jún 2024 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, pohár pre víťaza v každej kategórii (odporúčame aj diplomy a medaily)
 • Bezplatné drobné občerstvenie a pitný režim (voda, čaj, príp. káva)  pre hráčov aj sprievodné osoby
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok od SŠZ: 400,- EUR (splatný do 14 dní po predložení vyúčtovacej faktúry sekretariátu SŠZ)
 • Príspevok od MŠA Interchess: 400,- EUR

 

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

-            súčasťou prihlášky je návrh propozícií

 

Finále GPX a GPX+ 

 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14, GPX+) spolu 7 turnajov, postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

 

       Odporúčané tempo hry 2x10 minút s inkrementom 5s na každý ťah (prípadne 12 min + 3s/ťah)

 • Termín: 22. alebo 23. jún 2024 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Bezplatný obed pre hráčov a pitný režim (voda, čaj, príp. káva)  pre hráčov aj sprievodné osoby
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok od SŠZ: 800,- EUR (splatný do 14 dní po predložení vyúčtovacej faktúry sekretariátu SŠZ)
 • Príspevok od MŠA Interchess: 600,- EUR

 

 

 

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

-            súčasťou prihlášky je návrh propozícií

 

 

Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje riaditeľ GPX Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908 684 444 (preferovaná je e-mailová komunikácia).

 

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 30.4.2024, prihlášky treba poslať elektronicky riaditeľovi GPX.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 4.5.2024. Riaditeľ GPX pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť skúsení organizátori a funkcionári v oblasti mládežníckeho šachu. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním.

Štartuje nový ročník GPX

2023-09-04 12:09:57

Milí priaznivci mládežníckeho šachu,

letné prázdniny sú z nami a deťom po dvoch mesiacoh opäť začali školské povinnosti. S nástupom školského roku začína aj nová šachová sezóna. Už tento mesiac sa rozbehne 15.ročník náborovej súťaže Grand prix mládeže. Systém súťaže zostal nezmenený, vekový limit pre GPX je v tomto ročníku dátum narodania 1.1.2010. Vyšli sme všk v ústrety aj tým, ktorí začali so šachom neskôr a v tomto ročníku vyskúšame pridať novú kategóriu GPX+ pre hráčov narodených v roku 2006 a mladších s ratingom do 1500.

Nová povinnosť pribudne organizátorom, po odohratí turnaja bude treba uhradiť poplatok 0,50 eur za každého započítaného hráča. Veríme, že nám to umožní omnoho viac podporiť aktívnych organizátorov a zatraktívniť nielen semifinálové a finálové podujatia. Viac informácii prinesieme už čoskoro. 

Súťažný poriadok 15.ročníka GPX nájdete v sekcii Pravidlá a Kontakty.

V kalendári budú postupne pribúdať nové turnaje.

Tešíme sa na nový ročník a všetkým želáme veľa šachových aj nešachových úspechov.

 

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -