Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Mesačník 5/2019

2019-06-09 18:06:39

Milí priaznivci GPX,

dnes vyšlo 5.číslo Mesačníka GPX. Ak by sa nejakým nedopatrením nedostalo do vašich e-mailových schránok, pošlite mi správu na adresu rasto.diviak@gmail.com

Spoznali sme finalistov

2019-06-04 21:06:26

Počas prvého júnového víkendu prebehli semifinálové boje, v ktorých sme spoznali postupujúcich do finále. To sa uskutoční v areáli holíčskeho zámku v sobotu 15.júna. Prihlasovanie už je v plnom prúde.

5.číslo Mesačníka GPX je aktuálne v procese tvorby. Prosím ospravedlňte omeškanie, v nedeľu 9.júna večer by ste ho mali mať v e-mailových schránkach. Do súťaže v Mesačníku 4/2019 sa zapojilo 13 účastníkov, šachovú knihu vyhrávajú traja vyžrebovaní: Dávid Sokolský, Matej Szaszák a Eva Polačková.

Prihlasovanie na semifinále

2019-05-22 12:05:42

Skončila sa základná časť 12.ročníka GPX a počas prvého júnového víkendu nás čaká semifinále. Právo účasti má prvých 9 hráčov celkového poradia základnej časti v každej kategórii (do úvahy sa berie poradie hráčov s uhradeným členským poplatkom GPX) a hráč s divokou kartou od organizátora. 

Do finále postupujú traja najlepší z každého semifinálového turnaja, štvrtý v poradí semifinále západ v kategóriách C08 a D11 a štvrtý v poradí semifinále východ v kategóriách C11, C14, D08 a D14. Štvrtá finálová miestenka bola určená na základe celkového počtu hráčov, ktorí odohrali aspoň 5 turnajov základnej časti (do tohto kritéria sa rátajú všetci hráči).

Pripomínam postupujúcim, aby sa nezabudli včas prihlásiť do semifinále! Propozície aj predbežný zoznam prihlásených nájdete v kalendári.

Mesačník 4/2019

2019-05-12 17:05:02

Dnes vyšlo štvrté číslo Mesačníka GPX. V prípade, že niekomu z platiacich účastníkov GPX neprišlo na mailovú adresu, dajte mi prosím vedieť na rasto.diviak@gmail.com

Výhercovia z Mesačníka 3/2019

2019-04-29 21:04:27

Správne riešenie prešmyčiek poslalo 13 účastníkov. Šachovú knihu vyhrávajú traja vyžrebovaní: Adam Kačmarik, Oliver Kuskov a Ľubomír Skach.

Mesačník 3/2019

2019-04-09 00:00:00

Mesačník GPX 3/2019 by už mal byť vo vašich mailových schránkach. Ak niekto z platiacich účastníkov GPX nedostal mesačník, napíšte mi prosím na adresu rasto.diviak@gmail.com

Konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX

2019-04-05 08:04:03

Semifinále GPX západ, semifinále GPX stred a semifinále GPX východ

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 1. alebo 2. jún 2019 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Vecná cena pre každého hráča, medaily a diplomy pre troch najlepších v každej kategórii
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 250,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Finále GPX 

Systém: uzavretý turnaj pre 10 hráčov samostatne pre každú kategóriu (C08, C11, C14, D08, D11, D14), postupové kritériá podľa Súťažného poriadku GPX.

       Doporučené tempo hry 2x15 minút s inkrementom 5s na každý ťah

 • Termín: 15. alebo 16. jún 2019 (preferovaný deň je sobota)
 • Vklad do turnaja 0,- EUR
 • Poháre pre víťazov kategórií, medaily a diplomy pre troch najlepších v kategórii, vecná cena pre každého hráča
 • Zverejnenie a priebežné aktualizovanie zoznamu prihlásených
 • Ostatné podmienky podľa Súťažného poriadku GPX
 • Príspevok SŠZ : 400,- EUR

V prihláške do konkurzu treba uviesť :

-            presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava

-            podrobnejší popis hracej miestnosti

-            termín konania

-            ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie, možnosť bezplatného občerstvenia

-            názov zodpovednej právnickej osoby, meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba

-            návrh rozhodcov turnaja

-            iné ( propagácia, média, internet, atď.)

 

Všeobecne :

Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje predseda Komisie pre náborové turnaj mládeže Rastislav Diviak, rasto.diviak@gmail.com  M: 0908/684444.

Termín podania prihlášok do konkurzu je do 25.4.2019, prihlášky treba poslať elektronicky predsedovi Komisie pre náborové turnaje mládeže.

Vyhodnotenie konkurzov a výber organizátorov sa uskutoční najneskôr do 30.4.2019. Predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže pripraví vyhodnotenie ponúk a predloží návrhy konkurznej komisii, ktorú budú tvoriť členovia Komisie pre náborové turnaje mládeže. V prípade viacerých uchádzačov vyberie komisia usporiadateľa hlasovaním.

Členské GPX a tretí Mesačník

2019-04-01 19:04:20

Včera vypršal termín na zaplatenie členského poplatku GPX. Vzhľadom k tomu, že bol víkend a banky si rady chvíľu "podržia" úhrady, budeme akceptovať aj prípadné platby, ktoré sa pripíšu na účet zajtra, t.j. 2.4.2019. Ďalšie úhrady už budú akceptované len od hráčov, ktorí odohrali svoj prvý turnaj najviac 7 dní pred zaplatením poplatku.

V priebehu tohto týždňa budú zverejnené konkurzy na usporiadanie semifinále a finále GPX. Vyjde tiež tretie číslo Mesačníka GPX. Žrebovanie troch vecných cien zo súťaže v druhom Mesačníku prebehne v sobotu 6.4. na turnaji v Bratislave.

Vyšlo druhé číslo Mesačníka

2019-03-04 23:03:45

Druhé číslo Mesačníka GPX je na svete, v týchto chvíľach by ste ho už mali mať v mailových schránkach. Ak náhodou niekomu z účastníkov GPX s uhradeným členským neprišlo, napíšte mi na adresu rasto.diviak@gmail.com

Súťaž v prvom Mesačníku

2019-02-27 21:02:27

Správne odpovede v súťaži z prvého čísla Mesačníka GPX:

Doplňovačka: Paul Morphy

Superminiatúrka: 1...Je3! a biely stráca dámu alebo po 2.fxe3 Dh4+ dostane mat.

Správne odpovede poslalo 5 účastníkov GPX, rozhodli sme sa odmeniť všetkých. Šachovú knihu vyhrávajú: Hana Horváthová, Timea Haásová, Ľubomír Skach, Michal Livňanský a Tomáš Livňanský.

Na druhé číslo Mesačníka potrebujeme ešte pár dní, vyjde najneskôr v pondelok 4.3.2018.

Mesačník GPX

2019-02-03 21:00:40

Milí priaznivci GPX, 

dnes sme odoslali prvé číslo Mesačníka GPX. Ak náhodou neprišlo niekomu, kto uviedol e-mailovú adresu, oznámte to prosím na adresu rasto.diviak@gmail.com

Druhé číslo vyjde do konca februára 2019.

Mesačník posielame iba účastníkom, ktorí majú uhradený členský poplatok GPX.

GPX vstupuje do novej éry

2019-01-14 00:00:00

Celoslovenský seriál náborových turnajov mládeže má za sebou 11 ročníkov. Projekt Slovenského šachového zväzu vyrástol vďaka finančnej podpore SŠZ a nezištnej práci skupiny dobrovoľníkov – sponzorov, ktorí zabezpečovali celé desaťročie propagáciu a riadenie projektu na vlastné náklady. Súťaž má masový charakter a prerástla kapacity dobrovoľníkov. V posledných rokoch súťaž stagnuje a pre jej rozvoj je potrebná práca veľkého rozsahu. Z toho dôvodu uzatvorili Slovenský šachový zväz a Medzinárodná šachová akadémia Interchess Zmluvu o súčinnosti, podľa ktorej Interchess prevezme od súťažného ročníka 2018 – 2019 riadenie náborového systému Grand Prix mládeže Slovenského šachového zväzu. Rozvoj súťaže bude Interchess financovať z príjmov z členského poplatku súťažiacich v GPX.

 

Prečo treba zaplatiť členský poplatok súťažiacich v GPX

V ekonomicky fungujúcom svete je ochrana investície samozrejmou súčasťou rozvoja. Komu sa dielo páči, prispeje tvorcom rozumnou čiastkou, aby mohli vytvoriť ďalšie dielo. Platí to aj pre servis deťom, teda v bábkovom divadle, cukrárni či u zmrzlinára. Robia radosť deťom a bez ich finančnej účasti by ju nemohli rozdávať dlhodobo. Platí to aj v GPX. Náš nemenovaný šachový priateľ, poradca  a vizionár predpovedal, že ak to budeme robiť naozaj dobre, odvezieme deti na finále GPX do Legolandu.

 

Ako treba zaplatiť členský poplatok súťažiacich v GPX

Názov účtu :  Interchess CVČ Senica  (organizačná jednotka MŠA Interchess)

Číslo účtu    :  4026620548/7500   Československá obchodná banka, a.s.

IBAN            :  SK67 7500 0000 0040 2662 0548

Suma           :  5,- EUR

VS                :  Po kliknutí na Nezaplatené - vygeneruj platbu na karte hráča sa vygeneruje Variabilný symbol.

Ak do správy pre prijímateľa uvediete adresu elektronickej pošty, organizátor vám bude zasielať Mesačník GPX, ktorý bude obsahovať zaujímavé články, tréningové materiály aj súťaže o vecné ceny. 


Kto neuhradí členský poplatok súťažiacich v GPX

Kto neuhradí členský poplatok v GPX, môže hrať turnaje a na stránke GPX nájde svoje turnajové výsledky. Nebude však zaradený do celkového poradia súťažiacich v kategórii a nebude mať právo účasti v semifinálovom a finálovom turnaji.

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -