Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Sútažný poriadok 2023 / 2024

Acrobat PDF format

Riaditel GPX

Diviak Rastislav

mobil: 0908 684 444

email: rasto.diviak@gmail.com

Webmaster

Búry Rastislav

email: bury.rastislav@gmail.com

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -