Nezabudnite, ostáva posledných 8 dní na zaplatenie členského poplatku, pokial chcete postúpiť do semifinále/finále GPX.

Viac info nájdete v sekcii Informácie v článku "GPX vstupuje do novej éry" alebo na detail karte hráča "Nezaplatené - vygeneruj platbu"

Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Vyšlo druhé číslo Mesačníka

2019-03-04 23:03:45

Druhé číslo Mesačníka GPX je na svete, v týchto chvíľach by ste ho už mali mať v mailových schránkach. Ak náhodou niekomu z účastníkov GPX s uhradeným členským neprišlo, napíšte mi na adresu rasto.diviak@gmail.com

Súťaž v prvom Mesačníku

2019-02-27 21:02:27

Správne odpovede v súťaži z prvého čísla Mesačníka GPX:

Doplňovačka: Paul Morphy

Superminiatúrka: 1...Je3! a biely stráca dámu alebo po 2.fxe3 Dh4+ dostane mat.

Správne odpovede poslalo 5 účastníkov GPX, rozhodli sme sa odmeniť všetkých. Šachovú knihu vyhrávajú: Hana Horváthová, Timea Haásová, Ľubomír Skach, Michal Livňanský a Tomáš Livňanský.

Na druhé číslo Mesačníka potrebujeme ešte pár dní, vyjde najneskôr v pondelok 4.3.2018.

Mesačník GPX

2019-02-03 21:00:40

Milí priaznivci GPX, 

dnes sme odoslali prvé číslo Mesačníka GPX. Ak náhodou neprišlo niekomu, kto uviedol e-mailovú adresu, oznámte to prosím na adresu rasto.diviak@gmail.com

Druhé číslo vyjde do konca februára 2019.

Mesačník posielame iba účastníkom, ktorí majú uhradený členský poplatok GPX.

GPX vstupuje do novej éry

2019-01-14 00:00:00

Celoslovenský seriál náborových turnajov mládeže má za sebou 11 ročníkov. Projekt Slovenského šachového zväzu vyrástol vďaka finančnej podpore SŠZ a nezištnej práci skupiny dobrovoľníkov – sponzorov, ktorí zabezpečovali celé desaťročie propagáciu a riadenie projektu na vlastné náklady. Súťaž má masový charakter a prerástla kapacity dobrovoľníkov. V posledných rokoch súťaž stagnuje a pre jej rozvoj je potrebná práca veľkého rozsahu. Z toho dôvodu uzatvorili Slovenský šachový zväz a Medzinárodná šachová akadémia Interchess Zmluvu o súčinnosti, podľa ktorej Interchess prevezme od súťažného ročníka 2018 – 2019 riadenie náborového systému Grand Prix mládeže Slovenského šachového zväzu. Rozvoj súťaže bude Interchess financovať z príjmov z členského poplatku súťažiacich v GPX.

 

Prečo treba zaplatiť členský poplatok súťažiacich v GPX

V ekonomicky fungujúcom svete je ochrana investície samozrejmou súčasťou rozvoja. Komu sa dielo páči, prispeje tvorcom rozumnou čiastkou, aby mohli vytvoriť ďalšie dielo. Platí to aj pre servis deťom, teda v bábkovom divadle, cukrárni či u zmrzlinára. Robia radosť deťom a bez ich finančnej účasti by ju nemohli rozdávať dlhodobo. Platí to aj v GPX. Náš nemenovaný šachový priateľ, poradca  a vizionár predpovedal, že ak to budeme robiť naozaj dobre, odvezieme deti na finále GPX do Legolandu.

 

Ako treba zaplatiť členský poplatok súťažiacich v GPX

Názov účtu :  Interchess CVČ Senica  (organizačná jednotka MŠA Interchess)

Číslo účtu    :  4026620548/7500   Československá obchodná banka, a.s.

IBAN            :  SK67 7500 0000 0040 2662 0548

Suma           :  5,- EUR

VS                :  Po kliknutí na Nezaplatené - vygeneruj platbu na karte hráča sa vygeneruje Variabilný symbol.

Ak do správy pre prijímateľa uvediete adresu elektronickej pošty, organizátor vám bude zasielať Mesačník GPX, ktorý bude obsahovať zaujímavé články, tréningové materiály aj súťaže o vecné ceny. 


Kto neuhradí členský poplatok súťažiacich v GPX

Kto neuhradí členský poplatok v GPX, môže hrať turnaje a na stránke GPX nájde svoje turnajové výsledky. Nebude však zaradený do poradia súťažiacich v kategórii a nebude mať právo účasti v semifinálovom a finálovom turnaji.

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -