Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Ako zaplatiť členský poplatok za jednotlivca:

 • členský poplatok 5 €/sezónu.
 • Členské poplatky prosíme uhradiť výlučne bankovým prevodom na IBAN: uz sa neda zaplatit, názov účtu uz sa neda zaplatit. Účet je vedený v banke uz sa neda zaplatit.
 • Pri úhrade použite ako variabilný symbol uz sa neda zaplatit. Bez udania variabilného symbolu nemôže byť platba priradená ku konkrétnemu členovi. Do poznámky je vhodné uviesť „GPX, Vaše meno popr. email“.
 • Postup pri úhrade internet bankingom pre hráča: Vecerek Jakub
  • IBAN: uz sa neda zaplatit
  • konštantný symbol: uz sa neda zaplatit
  • variabilný symbol: uz sa neda zaplatit
  • doplňujúce údaje do poznámky (nepovinné): „GPX, Vaše meno popr. email“
 • Ak platíte členský poplatok poštovou poukážkou (čomu by sme sa radi vyhli), dôsledne vyplňte poukážku a ústrižok si uschovajte.
 • Ak do správy pre prijímateľa uvediete adresu elektronickej pošty, organizátor vám bude zasielať Mesačník GPX v elektronickej forme.

Kto neuhradí členský poplatok súťažiacich v GPX:

 • Kto neuhradí členský poplatok v GPX, môže hrať turnaje a na stránke GPX nájde svoje turnajové výsledky. Nebude však zaradený do poradia súťažiacich v kategórii a nebude mať právo účasti v semifinálovom a finálovom turnaji. Nebude mať možnosť súťažiť o ceny v elektronickom Mesačníku GPX.

Dokedy treba uhradiť členský poplatok súťažiacich v GPX:

 • Poplatok je potrebné uhradiť do 29.02.2020 (pre hráčov, ktorí odohrajú prvý turnaj po tomto termíne, platí termín úhrady do 10 dní po odohratí prvého turnaja)

Ako zaplatiť členský poplatok za skupinu hráčov:

 • členský poplatok 5 €/sezónu za každého hráča.

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -