Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Všetci hráči
Skupina západ  |  Skupina stred  |  Skupina východ  |  Semifinálová skupina Západ  |  Semifinálová skupina Stred  |  Semifinálová skupina Východ  |  Finálová skupina
C08 Stred  |  C11 Stred  |  C14 Stred  |  D08 Stred  |  D11 Stred  |  D14 Stred  |  GPX+ Stred  |  

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -