Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

SK Stropkov-Svidnik
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Kristof Simon1000V-C115357267/26
2. Tirko Martin1183V-C14423555/5
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -