Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Sk Strelec Devinska Nova Ves
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Horny Michal1000Z-C861333/3
2. Kaceriak Simon1081Z-C1135111/1
3. Guba Pavol1000Z-C1429111/1
4. Horna Monika1000Z-D1122333/3
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -