Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Sk Tjls Vd Poprad
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Hyros Samuel1281V-C1499111/1
2. Tomajkova Andrea1000V-D1137111/1
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -