Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

ZS Grosslingova Bratislava
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Blaskovic Alex1000Z-C1137222/2
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -