Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

ZS s MS Centrum 1 Dubnica nad Vahom
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn
1. Smatana Tibor1000Z-C11322666/6
2. Smatana Viktor1000Z-C14292666/6
3. Holeckova Ema1036Z-D14136333/3
C. Meno Rating Kategória Kat Body GPX GPX GPX Trn Turnaje Trn

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin -